2016. augusztus 25., Lajos,Patrícia
Kezdőlap

Legfrissebb híreink

Kitüntették Perendy László piarista szerzetest, egyetemi tanárt

2016. augusztus 18-án, nemzeti ünnepünk alkalmából Áder János köztársasági elnök úr a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést adományozta Perendy László rendtársunknak példamutató tanszékvezetői és kutatói munkája, valamint értékorientált egyetemi oktatói tevékenysége és a fiatalokat egészséges életmódra, illetve sportra nevelő, évtizedes önkéntes feladatellátása elismeréseként.

Búcsúünnepén áldják meg a felújított nagykárolyi Kalazanci Szent József templomot

Erdély és a Partium egyik legszebb késő barokk temploma újult meg külsejében mindössze egy év alatt Nagykárolyban. A Kalazanci Szent József templom, a piaristák egykori plébániatemploma ma is kiemelten fontos a nagykárolyiak számára.

Sírfelújítás Mernyén

Mernyén, a falusi temetőben nyolc piarista nyugszik, ezek közül Vámos Károly (1853-1913), Lóky Béla (1871-1946) és Rozs Lajos (1874-1946) közös sírban. Sírjuk obeliszkje az elmúlt évtizedben veszélyesen dőlni kezdett.

A generális atya levele – 2016. július-augusztus – Cserépedényben őrzött kincs

Ebben a levelében a generális atya arra a kérdésre keresi a választ, miért lépnek ki a rendből fiatal piarista szerzetespapok, akiket csak pár év óta szenteltek pappá – világjelenség ez a szerzetesrendekben –, és mit kellene változtatni a rendi növendékek képzésén és a rendtagok életén.

 


A piaristák magyarországi múltja évszázadokra nyúlik vissza, 1642-től egészen napjainkig. E hosszú idő alatt sok városban és sokféle iskolában tanítottak. 1948-ban a rend minden iskoláját elvették, de 1950-től két gimnázium tovább működhetett. Ebből a magból indult meg 1990-től a piarista iskolák újjáéledése, sőt új nevelési lehetőségek fölfedezése.
Az itt látható térképen a Piarista Rend Magyar Tartománya jelenlegi helyzete látható. A városokra kattintva pedig az ott található piarista intézményekről kaphatunk részletesebb képet.
Nagykanizsa
Mosonmagyaróvár
Vác
Göd
Budapest
Kecskemét
Szeged
Sátoraljaújhely

Oktatási intézményeink

Pályázatok Servitor bolt.piarista.hu Piarista Bor vitorlázás Pályázatok