2016. július 23., Kinga,Kincső
Kezdőlap

Legfrissebb híreink

HÍRES PIARISTÁK: Agárdy Gyula, a karikaturista

A Mikszáth Kálmán téri rendházból a Piarista Múzeum raktárába beszállított dobozok egyikéből előkerült 2013-ban egy iratcsomó, amely több mint 400 karikatúrát tartalmaz az 1915 és 1935 közötti évekből. Elsősorban piaristák szerepelnek rajtuk, de előfordulnak más papokról és egyetemi tanárokról készült portrék és jelenetek is. Az ironiával átitatott, de sohasem bántó, és gyakran igen találó rajzok Agárdy Gyula (1895–1944) piarista tanár művei, akinek személyisége és életútja is figyelemre méltó.

„Az Úr irgalma végigkísérte életem”- elhunyt Borián Tibor piarista szerzetes, tanár

2016. július 18-án reggel 9 órakor, életének 83. évében, szerzetességének 63. és papságának 59. esztendejében elhunyt Borián Tibor piarista szerzetes,tanár a budapesti piarista rendházban. Generációk nőttek fel keze alatt, számtalan diákja tanult tőle magyar nyelvet, történelmet, zenét és emberséget.

Püspökké szentelték Pintér Gábort

Ferenc pápa a kecskeméti Piarista Gimnáziumban 1982-ben érettségizett Pintér Gábor pápai prelátust, az ausztriai apostoli nunciatúra első tanácsosát, a Váci Egyházmegye papját idén május 13-án apostoli nunciussá nevezte ki a Belarusz Köztársaságba és egyúttal a velebusdói címzetes érseki címet adományozta neki. 

Urbán József SP: „Amikor adunk, új életre kelünk."

A kiblawani piarista iskolához tartozó kosárlabdapálya felújítására összegyűlt a szükséges 4000 euro. Az adománygyüjtő  kampány lezártával, a gyűjtést kezdeményező Urbán József piarista szerzetes, tanár, aki jelenleg a rend ázsiai cirkumskripciójáért felelős generálisi asszisztensként tevékenykedik, személyesen köszöni meg a támogatást nyílt levélben.


A piaristák magyarországi múltja évszázadokra nyúlik vissza, 1642-től egészen napjainkig. E hosszú idő alatt sok városban és sokféle iskolában tanítottak. 1948-ban a rend minden iskoláját elvették, de 1950-től két gimnázium tovább működhetett. Ebből a magból indult meg 1990-től a piarista iskolák újjáéledése, sőt új nevelési lehetőségek fölfedezése.
Az itt látható térképen a Piarista Rend Magyar Tartománya jelenlegi helyzete látható. A városokra kattintva pedig az ott található piarista intézményekről kaphatunk részletesebb képet.
Nagykanizsa
Mosonmagyaróvár
Vác
Göd
Budapest
Kecskemét
Szeged
Sátoraljaújhely

Oktatási intézményeink

Pályázatok Servitor bolt.piarista.hu Piarista Bor vitorlázás Pályázatok